Żory

Realizacja z 2020roku. Żory - Budowa gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości około 440 mb wraz odejściem DN100 MOP 5,5MPa oraz budową nowego ZZU DN 100 MOP 5,5 MPa do SRP Żory Rój. Przebudowa złącza kablowo – pomiarowego zasilającego SRP Żory Rój oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej.