Przejścia Gazociągami

W skład ofert wchodzą następujące prace:

  • przejścia gazociągami pod rzekami i ciekami wodnymi;
  • przejścia gazociągami nad rzekami i ciekami wodnymi;
  • przejścia gazociągami pod torami kolejowymi i drogami;
  • nadziemne przekroczenia torów kolejowych i dróg.

Przejście gazociągiem pod rzeką Oławą

Naziemne przekroczenie rzeki (pylony) w...

Odbudowa potoku Czyżynka Struga – Lubomin