ALMAK realizuje zadania w zakresie budowy i remontów infrastruktury podziemnej oraz inżynierii wodnej i lądowej w następujących obszarach: