ALMAK realizuje zadania w zakresie budowy i remontów infrastruktury podziemnej oraz inżynierii wodnej i lądowej w następujących obszarach:

Przejście gazociągiem pod rzeką Oławą

Naziemne przekroczenie rzeki (pylony) w...

Odbudowa potoku Czyżynka Struga – Lubomin