Przedsiębiorstwo Almak Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. Realizujemy zadania w zakresie budowy oraz remontów infrastruktury podziemnej a także inżynierii wodnej i lądowej.

Potwierdzeniem naszych kompetencji oraz bogatego doświadczenia jest Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
Spełniamy wymagania jakościowe w spawalnictwie w ramach pełnych wymagań jakości dotyczących spawania według normy PN-EN ISO 3834-2:2007

 

Od 2010 roku posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, dokonywania modernizacji oraz wykonywania remontów rurociągów przesyłowych i technologicznych.

 

Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w branży instalacyjnej oraz hydrotechnicznej.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do wykonywania robót ziemnych kubaturowych i liniowych oraz hydrotechnicznych, a także profesjonalną aparaturą kontrolno-pomiarową umożliwiącą wykonywanie prób ciśnieniowych.