Partnerzy:

  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
  • Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń we Wrocławiu
  • GAZ BUDOWA Sp. z o.o.
  • GAZOMET Sp. z o.o.
  • PBG S.A.
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  • BUG GAZOBUDOWA w Zabrzu
  • CETUS- Energetyka Gazowa Sp. z o.o.
  • Cargill POLSKA Sp. z o.o.
  • Dolnośląska Spółka Gazownictwa