Budowle Hydrotechniczne

W zakres oferty wchodzą następując prace:

 

  • umacnianie brzegów i skarp cieków wodnych;
  • usuwanie szkód powodziowych;
  • udrażnianie koryt cieków wodnych;
  • remonty zabudowy regulacyjnej cieków wodnych.