ARCHICOM

Realizacja z 2020 roku. Przełożenie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/200 PN 6,3 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław-Obwodnica Południowa, Odg. Wrocław Awicenny- Wrocław Hutmen, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Awicenny we Wrocławiu firmy ARCHICOM. Właścicielem przedmiotowej sieci jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Wykonano około 345 mb z rury stalowej DN150. W miejscach przecięcia gazociągu z wjazdami na posesje na gazociągu zastosowano rury osłonowe wraz z wypełnieniem masą plastyczną.  Włączenie do sieci gazowej należy wykonano metodą klasyczną.