Przejście gazociągiem pod rzeką Oławą

W trakcie realizacji tego zadania wykonanaliśmy bezkolizyjne przejście gazociągiem pod rzeką Oławą, oraz pod wałem przeciwpowodziowym metodą przewiertu sterowanego o długości 153 m wraz z wpięciem do istniejącego gazociągu DN350 PN4,0MPa.

Ponadto zdemontowaliśmy istniejący gazociąg łukowy, przebiegający nad rzeką Oławą wraz z przyczółkami betonowymi.

 

Prace przy demontażu łuku gazociągu wykonywane były przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia wysokościowe oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu alpinistycznego. Usunięcie przyczółków betonowych wykonano za pomocą robót strzałowych.