Przebudowa zespołów zaporowo-upustowych na odcinku Dziwiszów-Taczalin

Prace miały na celu usunięcie lub wymianę starych układów na gazociągu DN 400 PN 6,3 MPa relacji Dziwiszów – Taczalin. W tym celu na nowo zostały sprefabrykowane oraz zamontowane układy zaporowo-upustowe w miejscowościach Paszowice, Piotrowice, Rybno, Stara Kraśnica i Rzeszówek. Na zespole zaporowo-upustowym Rybno (tartak) wymienione zostały wyeksploatowane zawory DN 250. Pozostały zakres prac obejmował usunięcie ZZU Rybno (tory), odłożenia gazociągu Wądroże Wielkie i likwidacja odwadniacza w m. Rzeszówek oraz zastąpienie tych elementów odcinkami prostej rury.

Równolegle z tymi pracami była przeprowadzania w ramach innego zamówienia hydrauliczna próba specjalna mająca na celu potwierdzić możliwość podniesienia ciśnienia w sieci do wartości 8,4 MPa. Z tego względu na układach zamontowano armaturę na ciśnienie nominalne 10,0 MPa.