Przejście gazociągiem pod rzeką Bóbr w Jeleniej Górze

Przedmiotem realizacji była wymiana odcinka gazociągu DN 300 PN 1,6 MPa relacji Jelenia Góra 1 – Jelenia Góra 2 w miejscu przekroczenia rzeki Bóbr w miejscowości Jelenia Góra. Do remontu przeznaczony był odcinek gazociągu o długości ok. 75 m, natomiast szerokość rzeki w miejscu jej przekroczenia wynosiła ok. 30 m.

Prace miały być wykonane za pomocą przekopu otwartego z zastosowanie kanału obiegowego oraz grodzą poprzeczną kierującą wodę do kanału obiegowego. Całość zadania należało wykonać w II etapach:

etap I

  • przed wykonaniem kanału obiegowego należy wykonać odcinek gazociągu długości ok. 30 biegnący pod kanałem obiegowym

etap II

  • należało wykonać kanał obiegowy oraz grodzę kierującą wodę do kanału obiegowego
  • następnie należało wykonać wymianę odcinka gazociągu pod dnem rzeki. Na szerokości koryta rzeki gazociąg należało wprowadzić do rury ochronnej DN 500. Po zakończeniu prac przywrócono przepływ pierwotnym korytem rzeki.

Przejście gazociągiem pod rzeką Oławą

Naziemne przekroczenie rzeki (pylony) w...

Odbudowa potoku Czyżynka Struga – Lubomin