Przejście gazociągiem pod rzeką Bóbr w Jeleniej Górze

Przedmiotem realizacji była wymiana odcinka gazociągu DN 300 PN 1,6 MPa relacji Jelenia Góra 1 – Jelenia Góra 2 w miejscu przekroczenia rzeki Bóbr w miejscowości Jelenia Góra. Do remontu przeznaczony był odcinek gazociągu o długości ok. 75 m, natomiast szerokość rzeki w miejscu jej przekroczenia wynosiła ok. 30 m.

Prace miały być wykonane za pomocą przekopu otwartego z zastosowanie kanału obiegowego oraz grodzą poprzeczną kierującą wodę do kanału obiegowego. Całość zadania należało wykonać w II etapach:

etap I

  • przed wykonaniem kanału obiegowego należy wykonać odcinek gazociągu długości ok. 30 biegnący pod kanałem obiegowym

etap II

  • należało wykonać kanał obiegowy oraz grodzę kierującą wodę do kanału obiegowego
  • następnie należało wykonać wymianę odcinka gazociągu pod dnem rzeki. Na szerokości koryta rzeki gazociąg należało wprowadzić do rury ochronnej DN 500. Po zakończeniu prac przywrócono przepływ pierwotnym korytem rzeki.