Przebudowa Węzła Gazowego w Wierzchowicach

Modernizacja węzła regulacyjno-pomiarowego zlokalizowanego na terenie istniejącego Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice miała na celu umożliwienie przesyłu gazu ze strony węzła Lasów oraz przystosowanie węzła Wierzchowice do dwukierunkowego przesyłu gazu. W zakresie tej inwestycji było wykonanie projektu wraz z wykonaniem prac budowlano-montażowych.

Nowy odcinek wlotowy składał się m.in. z:

  • naziemnego zaworu kulowego odcinającego DN 500 MOP 8,4 MPa z napędem elektrycznym
  • obejścia zaworu odcinającego rurociągiem DN 50 wraz z zaworem kulowym odcinającym DN 50 MOP 8,4 MPa
  • naziemnego zaworu zwrotnego DN 500 MOP 8,4 MPa
  • monobloku izolacyjnego DN 500 MOP 8,4 MPa
  • zaślepy okularowej DN 500 MOP 8,4 MPa
  • rurociągu DN 500/250 MOP 8,5 MPa

Na odcinku wylotowym został zamontowany króciec DN 250 wraz z nadziemnym monoblokiem DN 250 MOP 8,4 MPa.

Oprócz tego w zakresie zadania było zamontowanie na połączeniu odcinków wlotowego i wylotowego dwóch napędów elektrycznych do istniejących zaworów DN 250 MOP 8,4 MPa.