Przyłączenie do sieci przesyłowej w Miękinii

Celem realizacji było wybudowanie stacji pomiarowej I° w miejscowości Krępice o przepustowości 10000 m3/h.

Na stacji znajdowały się następujące elementy:

  • układ pomiarowy U-2 w kontenerze żelbetowym Q=10000 m3/h MOP 5,5 MPa
  • zespół filtroseparatorów Q=10000 m3/h
  • zespół zaporowo-upustowy wlotowy DN 200/150/50 MOP 5,5 MPa
  • zespół zaporowo upustowy wylotowy DN 150/50 MOP 5,5 MPa

Wybudowanie stacji umożliwiło opomiarowanie gazu dostarczanego do stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, której zarządcą jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. i dzięki której zasilane będą miejscowości na terenie gminy Miękinia.