Śliwice

Rok realizacji 2020. „Budowa stacji pomiarowej Śliwice”.  Na wejściu do stacji pomiarowej został wybudowany gazociąg wejściowy DN100 MOP=5,5 MPa. Został on włączony do istniejącego gazociągu w/c DN300 metodą hermetyczną. Na wyjściu ze stacji pomiarowej został wybudowany gazociąg wyjściowy DN100 MOP=5,5 MPa. Gazociąg został  włączony metodą klasyczną (poprzez wcześniej sfabrykowany trójnik redukcyjny DN150/DN100/DN150) do istniejącego gazociągu w/c DN1

Czytaj więcej...

Żory

Realizacja z 2020roku. Żory - Budowa gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości około 440 mb wraz odejściem DN100 MOP 5,5MPa oraz budową nowego ZZU DN 100 MOP 5,5 MPa do SRP Żory Rój. Przebudowa złącza kablowo – pomiarowego zasilającego SRP Żory Rój oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Czytaj więcej...

ARCHICOM

Realizacja z 2020 roku. Przełożenie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/200 PN 6,3 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław-Obwodnica Południowa, Odg. Wrocław Awicenny- Wrocław Hutmen, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Awicenny we Wrocławiu firmy ARCHICOM. Właścicielem przedmiotowej sieci jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Wykonano około 345 mb z rury stalowej DN150. W miejscach przecięcia gazociągu z wjazdami na posesje na gazociągu zastosowano rury osłonowe wraz z wypełnieniem masą plastyczną.  Włączenie do sieci gazowej należy wykonano metodą klasyczną.

 

Czytaj więcej...

Przejście gazociągiem pod rzeką Oławą

W trakcie realizacji tego zadania wykonanaliśmy bezkolizyjne przejście gazociągiem pod rzeką Oławą, oraz pod wałem przeciwpowodziowym metodą przewiertu sterowanego o długości 153 m wraz z wpięciem do istniejącego gazociągu DN350 PN4,0MPa.

Czytaj więcej...

Naziemne przekroczenie rzeki (pylony) w Lubaniu, Oławie, Miłkowie i Rudnej

W ramach realizacji zadania wykonaliśmy zabezpieczenie antykorozyjne gazociągu łukowego przebiegającego nad torami kolejowymi. Do zabezpieczenia użyto zestawów farb epoksydowych, a w miejscach występowania największych ubytków korozyjnych zamontowano opaski kompozytowe typu CLOCK SPRING.

Czytaj więcej...