Przejście gazociągiem pod rzeką Oławą

W trakcie realizacji tego zadania wykonanaliśmy bezkolizyjne przejście gazociągiem pod rzeką Oławą, oraz pod wałem przeciwpowodziowym metodą przewiertu sterowanego o długości 153 m wraz z wpięciem do istniejącego gazociągu DN350 PN4,0MPa.

Czytaj więcej...

Naziemne przekroczenie rzeki (pylony) w Lubaniu, Oławie, Miłkowie i Rudnej

W ramach realizacji zadania wykonaliśmy zabezpieczenie antykorozyjne gazociągu łukowego przebiegającego nad torami kolejowymi. Do zabezpieczenia użyto zestawów farb epoksydowych, a w miejscach występowania największych ubytków korozyjnych zamontowano opaski kompozytowe typu CLOCK SPRING.

Czytaj więcej...

Odbudowa potoku Czyżynka Struga – Lubomin

Zadanie polegało na regulacji potoku Czyżynka w km. 7+066 – 7+708 w miejscowości Struga, gm. Stare Bogaczowice w województwie dolnośląskim. Przedmot zadania realizowany był w ramach „Programu dla Odry 2006”.

Czytaj więcej...

Przebudowa zespołów zaporowo-upustowych na odcinku Dziwiszów-Taczalin

Prace miały na celu usunięcie lub wymianę starych układów na gazociągu DN 400 PN 6,3 MPa relacji Dziwiszów – Taczalin. W tym celu na nowo zostały sprefabrykowane oraz zamontowane układy zaporowo-upustowe w miejscowościach Paszowice, Piotrowice, Rybno, Stara Kraśnica i Rzeszówek.

Czytaj więcej...

Przejście gazociągiem pod rzeką Bóbr w Jeleniej Górze

Przedmiotem realizacji była wymiana odcinka gazociągu DN 300 PN 1,6 MPa relacji Jelenia Góra 1 – Jelenia Góra 2 w miejscu przekroczenia rzeki Bóbr w miejscowości Jelenia Góra. Do remontu przeznaczony był odcinek gazociągu o długości ok. 75 m, natomiast szerokość rzeki w miejscu jej przekroczenia wynosiła ok. 30 m.

Czytaj więcej...

Przejście gazociągiem pod rzeką Oławą

Naziemne przekroczenie rzeki (pylony) w...

Odbudowa potoku Czyżynka Struga – Lubomin